O nas

Centrum Opieki Domowej zapewnia w pełni profesjonalną opiekę pielęgniarską i opiekuńczą w domu pacjenta, nieprzerwanie od stycznia 2007 roku.


Nasi podopieczni to mieszkańcy Krakowa, powiatu krakowskiego i proszowickiego.



Zatrudniamy pielęgniarki opieki długoterminowej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz opiekunów.



Bezpłatne usługi są realizowane w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej oraz pielęgniarki POZ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


W ramach prowadzonej działalności oferujemy także odpłatne usługi pielęgniarskie i opiekuńcze. Nasz personel, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, posiadające odpowiednie umiejętnosci i wiedzę na temat opieki w chorobie i niepełnosprawności oraz przygotowanie do pracy z seniorami.


Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008 "Świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej".


Cele jakościowe stojące przed nami to:

  • dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
  • poprawa warunków udzielania świadczeń pacjentom korzystającym z naszych usług,
  • stała troska o warunki pracy personelu,
  • dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów.


Kierownik Zakładu:

Zuzanna Mysłowska

magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego;

Studia podyplomowe, Zarządzanie Sferą Usług Medycznych

(Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie).

Studia podyplomowe, Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Z-ca Kierownika:

Beata Mróz

magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Studia podyplomowe, Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).